Legislativní hodnoty pro rok 2022

Základní mzdové údaje

minimální  mzda měsíční 
minimální mzda hodinová 
min. roční výdělek pro nárok
na daňový bonus  
maximální sleva na "školkovné" 

limit pro solidární zvýšení daně
základní sleva na poplatníka
Sleva na děti- daňový bonus:
1 dítě
2 dítě
3 dítě

16 200 Kč
96,40 Kč

97 200 Kč
16 200 Kč
1 701 168 Kč
30 840 Kč

15 204 Kč
22 320 Kč
30 840 Kč

Odpočitatelné položky za základu daně 2022

úroky z hypotéky
životní pojištění  
penzijní pojištění  
dary 

bezplatný odběr krve
odborové příspěvky

max 150 000 Kč
max 24 000 Kč
max 24 000 Kč
min 1000 Kč max 15% ZD
3 000 Kč
3 000 Kč

Tuzemské stravné v roce 2022

Délka pracovní cestyPodnikatelská sféra
(nejméně) 
Státní sféra

5 až 12 hodin
12 až 18 hodin
déle než 18 hodin

99 Kč – 118 Kč
 151 Kč – 182 Kč
 237 Kč – 283 Kč

Stravenkový paušál 2022
Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu v roce 2022 bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 82,60 Kč

Základní náhrada u vozidel v roce 2022 
Zvyšuje se sazba základní náhrady za 1 km jízdy u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně na 1,30 Kč,u osobních silničních motorových vozidel. nejméně na 4,70 Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2022 

  • 37,10 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95 (v roce 2021 to původně bylo 27,80 Kč, od října 33,80 Kč)
  • 40,50 za litr benzinu s oktanovým číslem 98 (v předchozím roce 31,50 Kč)
  • 36,10 Kč u motorové nafty (v předchozím roce 27,20 Kč)
  • 4,10 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny
    (v předchozím roce 5 Kč)