Legislativní hodnoty pro rok 2023

Základní mzdové údaje

minimální  mzda měsíční 
minimální mzda hodinová 
min. roční výdělek pro nárok
na daňový bonus  
maximální sleva na "školkovné" 

limit pro solidární zvýšení daně
základní sleva na poplatníka
Sleva na děti- daňový bonus:
1 dítě
2 dítě
3 dítě

17 300 Kč
103,80 Kč

103 800 Kč
17 300 Kč
1 701 168 Kč
30 840 Kč

15 204 Kč
22 320 Kč
30 840 Kč

Odpočitatelné položky za základu daně 2023

úroky z hypotéky
životní pojištění  
penzijní pojištění  
dary 

bezplatný odběr krve
odborové příspěvky

max 150 000 Kč
max 24 000 Kč
max 24 000 Kč
min 1000 Kč max 15% ZD
3 000 Kč
3 000 Kč

Tuzemské stravné od 1. 1. 2023

Délka pracovní cestyPodnikatelská sféra
(nejméně) 
Státní sféra

5 až 12 hodin
12 až 18 hodin
déle než 18 hodin

129 Kč – 153 Kč
 196 Kč – 236 Kč
 307 Kč – 367 Kč

Stravenkový paušál 2023
Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu v roce 2022 bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 107,10 Kč,  u stravenkového paušálu se zvyšuje částka na 194 Kč.

Základní náhrada u vozidel pro rok 2023 
Základní sazba náhrady za 1 km jízdy u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně na 1,30 Kč,u osobních silničních motorových vozidel nejméně na 5,20 Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2023 

  • 41 ,20 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95 (v roce 2021 to původně bylo 27,80 Kč, od října 33,80 Kč)
  • 45,20 za litr benzinu s oktanovým číslem 98 (v předchozím roce 31,50 Kč)
  • 44,10 Kč u motorové nafty (v předchozím roce 27,20 Kč)
  • 6,00 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny