Sociální pojištění  2023

Minimální měsíční záloha pro hlavní činnost 
Minimální měsíční záloha pro vedlejší činnost 
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 
Minimální nemocenské
Maximální vyměřovací základ 

Minimální roční vyměřovací základ pro HČ
Minimální měsíční vyměřovací základ pro HČ 
Minimální roční vyměřovací základ pro VČ 
Minimální měsíční vyměřovací základ pro VČ

2 944 Kč
1 178 Kč
96 778 Kč
168 Kč
1 935 552 Kč
120 972 Kč
10 081 Kč
48 396 Kč
4 033 Kč

Paušální daň 2023


Paušální daň 1. pásmo
                             6 208 Kč

příjmy do 1 mil Kč
příjmy do 1,5 mil (75% příjmů jsou příjmy s výdaji 80 nebo 60%)
pčíjmy do 2 mil (75% příjmů jsou příjmy s výdaji 80%)

Paušální daň 2. pásmo          ​​                   16 000 Kč
příjmy nad 1,5 mil

Paušální daň 3. pásmo                             26 000 Kč
 příjmy přesáhly 2 mil. Kč


Zdravotní pojištění v roce 2023

Minimální vyměřovací základ
Minimální měsíční záloha           

                20 163 Kč
                  2 722 Kč